Yes, we make it!

‘Yes, we make it!’ is een educatief spel. Kinderen worden wakker in een wereld zonder volwassenen. Zullen ze hun plan kunnen trekken?

Aan de hand van thema’s als Speel!, Leef!, Zorg! en Groei! krijgen de leerlingen heel wat STEM-uitdagingen. Zo ontwerpen ze een bibberspiraal, programmeren ze een ambulance, maken ze zelf snoepjes en zeep, bouwen ze een plantenserre en nog veel meer.

De verschillende thema’s zijn zo opgebouwd dat de leerlingen hun STEM-talenten ontdekken. Ze volgen een leerlijn waar o.a. elektriciteit, programmeren met de micro:bit, onderzoekend en ontwerpend leren, 3D-tekenen en nog heel wat meer aan bod komen. Er is specifiek aandacht voor meisjes en hun STEM-talenten.


  • LO 3de graad

Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Professionalisering