Yes, we make it!

 • 10 - 13j

‘Yes, we make it!’ (YWMI) is een educatief spel. Kinderen worden wakker in een wereld zonder volwassenen. Zullen ze hun plan kunnen trekken?

Een uitdagend verhaal met vier opeenvolgende thema’s.

Bij het doorlopen van de thema’s 'Speel!', 'Leef!', 'Groei!' en 'Zorg!' krijgen de leerlingen heel wat STEM-uitdagingen. Deze uitdagingen gaan ze in kleine groepjes aan terwijl ze het boeiende verhaal van YWMI volgen. Dankzij de boeiende verhaallijn wordt dit STEM-project ook bijzonder aantrekkelijk gemaakt voor meisjes.

De verschillende thema’s zijn zo opgebouwd dat de leerlingen hun STEM-talenten ontdekken. Ze volgen een leerlijn waar o.a. elektriciteit, programmeren met de micro:bit, onderzoekend en ontwerpend leren, 3D-tekenen en nog heel wat meer aan bod komen.

Yes, we make it! is een project van 10 à 15 lesuren per thema. De thema’s volgen elkaar logisch op. Je kan het hele project over een schooljaar spreiden of je kan ervoor kiezen om 2 thema’s in het 5de leerjaar te doorlopen en 2 thema’s in het 6de leerjaar.


De thema's:  Speel!, Leef!, Groei! en Zorg!

1. Thema SPEEL!

Hier krijgen de leerlingen een introductie tot de elektrische stroomkring en leren ze wat geleiders en niet-geleiders zijn a.d.h.v. onderzoekend leren. Ze maken een bibberspiraal, snoepjes, popcorn en nog zoveel meer.
2. Thema LEEF!Na al dat spelen is het tijd om na te denken over hoe je je warm houdt en veilig kan wonen. De leerlingen ontwerpen een appartement waar verlichting, deurbel, alarm… aanwezig zijn. Uiteraard mag je je sleutel niet verliezen, daarom gaan ze aan de slag met het 3D-tekenen van een sleutelhanger.
3. Thema GROEI!

Zodra je woning klaar is, is het tijd om aan tafel te schuiven en de buikjes te vullen. Maar hoe doe je dat zonder winkels? En kunnen we zomaar alles eten? Aan de hand van de voedingsdriehoek zaaien de kinderen lekkers in hun zelfgemaakte serre. Wat zijn de voorwaarden van een goede serre?
4. Thema ZORG!

Wat als iemand goed ziek wordt en de hulp van de ziekenwagen moet worden ingeschakeld? Met tandwielen, toeters en bellen ontwerpen de leerlingen een zelfrijdende ziekenwagen en maken ze zeep om de hygiëne te verhogen.

Coaching

Als leerkracht krijg je integraal toegang tot de Yes, we make it!-website waar alle opdrachten per thema staan beschreven. Je vindt er naast de nodige handleidingen en leerlingenblaadjes ook allerhande instructiefilmpjes, je kan er een STEM-diploma uitdelen en veel meer! Je leerlingen kunnen ook op de website inloggen en die actief gebruiken bij het uitvoeren van de uitdagingen, waarbij jij feedback geeft.

Extra troef is de nodige wetenschappelijke onderbouwde informatie over meisjes en STEM.


Praktisch

Wat heb je nodig om met YWMI aan de slag te gaan in je klas?

 • 1 Themabox Starterset: Speel, leef, groei, zorg.
  Inclusief code voor toegang tot de leerlingen- en leerkrachtenpagina’s van de YWMI-website.
 • 1 Brightbox – Elektriciteitsbox van 10 doosjes.
  Indien je dit materiaal reeds op school hebt, dient dit niet aangekocht te worden.
 • 10 micro:bits V2.
  Indien je dit materiaal reeds op school hebt, dient dit niet aangekocht te worden.
 • Optioneel:
  • Themabox extra klas
   Deze box omvat het materiaal dat je nodig hebt indien je een extra klas wil laten deelnemen aan het project. De 4 themaboxen worden dan per extra deelnemende klas aangevuld met materiaal voor de extra klas.
  • Themabox refill
   Indien je in een komend schooljaar het project terug wil doen op school, kan de themabox starterset aangevuld worden met een aanvulling van het niet-herbruikbare materiaal.


Eindtermen en leerdoelen

Met dit project doen je leerlingen kennis en ervaring op over:

 • Computationeel denken
 • Onderzoekend leren
 • Ontwerpend leren
 • Elektrische stroomkring
 • Wetenschap
 • Media en digitale vaardigheden
 • Muzische vorming

Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering