XR Academy

Dit project sluit aan bij het XR Actieplan. In dit actieplan verbindt de Vlaamse overheid de fysieke wereld met de digitale wereld in secundaire scholen.

Het doel van de XR Academy is:

  • Potentieel van de XR-technologie in de 634 Vlaamse scholen van het arbeidsmarktgericht onderwijs in het technisch en beroepssecundair onderwijs benutten, vnl. om kwetsbare jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en vertrouwd te maken met de nieuwste technologieën.
  • De technische drempels voor leraren verlagen om met XR aan de slag te gaan.
  • Leraren en onderwijspersoneel (ICT-coördinatoren, technisch adviseurs, onderwijsondersteuners) vertrouwd maken met de XR-technologie zodat ze deze correct kunnen inzetten en de toegevoegde waarde ervan in de klas ervaren.

Na het volgen van een sessie kan er via de RTC's een uitleenbox met hardware uitgeleend worden. Deze uitleenbox bevat een aantal VR-brillen en een iPad. Daarnaast kan er ook een 360°-camera uitgeleend worden.

In dit project bundelen non-profitpartners met een aanbod van STEM-professionaliseringen en professionalisering in innovatieve technologie voor leraren in het secundair onderwijs hun expertise in XR in de klas.

Interesse?


  • SO 3de graad

Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Professionalisering