Weg van 't School Challenge

Ga de uitdaging aan en maak van verkeersveiligheid rond je school een echte topprioriteit!

Weg Van‘t School Challenge, een samenwerking van Cera, Brightlab en Route2School, daagt jou en je school uit om verkeersveiligheid een centrale plek te geven. Dit unieke project richt zich niet alleen op het creëren van veilige schoolomgevingen, maar ook op het stimuleren van STEM-onderwijs. Samen bouwen we aan warme en zorgzame buurten, waar jongeren veilig naar school kunnen fietsen en waar de hele buurt baat bij heeft.


Warme en zorgzame buurten:

In warme en zorgzame buurten is het veilig voor jongeren om naar school te fietsen. Door te investeren in sterke buurten met zorgzame inwoners, creëren we een omgeving waarin positieve veranderingen gedijen. Lokale initiatieven moedigen jongeren aan om bewust en veilig deel te nemen aan het verkeer en hun stem te laten horen in het mobiliteitsbeleid. Zo wordt de fiets de veilige en logische keuze. Dit versterkt niet alleen de lokale gemeenschap, maar komt de hele buurt ten goede.


Aanbod voor de scholen:

1.     In kaart brengen van de verkeerssituatie: Leerlingen en ouders kunnen via een digitale tool de schoolroutes invoeren en aangeven welke trajecten veilig of juist onveilig zijn. Zo ontstaat een gedetailleerde schoolroutekaart die inzicht biedt in het verplaatsingsgedrag en het veiligheidsgevoel van de leerlingen.

2.     Activiteiten rond verkeerseducatie: Een online leerplatform biedt leerlingen de mogelijkheid om stapsgewijs verkeerskennis op te doen via beeldmateriaal. Dit wetenschappelijk onderbouwde programma versterkt zowel de kennis als het gedrag van de leerlingen, zowel thuis als op school.

3.     STEM-activiteiten: Voor elk leerjaar zijn er twee activiteiten binnen het thema 'Verkeersveiligheid', waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren. Deze activiteiten sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen en zijn afgestemd op de eindtermen, inclusief een gratis materiaalkoffer (twv €250).

4.     Coaching voor leerkrachten: Leerkrachten worden ondersteund met een startdag van 3u waar we vragen om met min. 2 leerkrachten per school aanwezig te zijn. Op deze startdag maken de leerkrachten kennis met tools zoals R2S Map, de verkeerseducatietool en de STEM-didactiek. Er is voldoende tijd voorzien om de STEM-activiteiten ook zelf uit te proberen. Daarbovenop ontvangen deelnemende scholen een webinar om de andere collega's op school te informeren.


Doe ook mee tijdens het schooljaar 2024-2025 en profiteer van gratis gebruik van R2S Map en de R2S Educatietool, inclusief gratis les- en werkmateriaal. Samen kunnen we van verkeersveiligheid een prioriteit maken en een positieve impact hebben op onze scholen en buurten!


Scholen kunnen zich via deze link kandidaat stellen.  • LO: 1ste, 2de en 3de graad