Weg van ’t school

Samen met je leerlingen werk je rond fietsveiligheid en STEM in de schoolomgeving.

In de verkeersongevallencijfers vallen vaak jonge slachtoffers tussen 12 en 14 jaar te betreuren. Het project Weg Van ‘t School wil hier verandering in brengen! Samen met hun leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart. Dit doen ze aan de hand van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van UGent. Deze gegevens worden in een GIS gegoten, waarna de leerlingen deze gaan analyseren. Na deze analyse, proberen de leerlingen in groep een inventieve oplossing te bedenken om hun route veiliger te maken.

Door in het onderzoeksproces problemen te analyseren en in het ontwerpproces over oplossingen na te denken, geven we leerlingen inzicht en verantwoordelijkheid. Dat is nodig voor gedragsverandering.

Doorheen dit project, worden de jongeren aangemoedigd om te communiceren over hun activiteiten. Het project geeft de leerlingen  tips & tricks om eventueel na het doorlopen van dit project, gesprekken aan te gaan met het lokaal gemeentebestuur om zo verandering teweeg te brengen en om visibiliteit te creëren rond hun project.


  •  SO 1ste graad

Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering