Weg van ’t school

In de verkeersongevallencijfers vallen vaak jonge slachtoffers tussen 12 en 14 jaar te betreuren. Het project Weg Van ‘t School wil hier verandering in brengen! Samen met hun leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart. Dit doen ze aan de hand van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van UGent. Ervaren ze deze routes als onveilig, dan worden ze aangemoedigd om een inventieve oplossing te bedenken om hun route veilig maken.

Als rode draad doorheen dit traject, worden de jongeren aangemoedigd om te communiceren over hun activiteiten. Het project geeft de leerlingen tips & tricks om gesprekken aan te gaan met het lokaal gemeentebestuur om zo verandering teweeg te brengen en om visibiliteit te creëren rond hun project. 

Door in het onderzoeksproces problemen te analyseren en in het ontwerpproces over oplossingen na te denken, geven we leerlingen inzicht en verantwoordelijkheid. Dat is nodig voor gedragsverandering.

  • SO 1ste graad

Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering