Weg naar Mars

Mars, het lijkt wel of alle ruimtevaartorganisaties hun pijlen tegenwoordig op deze buurplaneet gericht hebben. Verhalen van succesvolle lanceringen wisselen af met mislukte pogingen. En dan is er nog een zekere E. Musk die beweert om binnen enkele jaren de eerste mensen op Mars te laten landen.

Tijdens dit STEM-project gaan we na welke uitdagingen we moeten overwinnen om een succesvolle lancering naar Mars te bekomen. Denk daarbij aan de route die afgelegd dient te worden en of we op eender welk moment naar Mars kunnen vertrekken. We bekijken bovendien wat erbij komt kijken om een raket een stabiele vlucht te laten uitvoeren en wat de meest aerodynamische vorm is. De leerlingen zullen zelf methodes moeten bedenken om de hoogte, snelheid en de versnelling van hun raket te kunnen achterhalen.

  • De duurtijd van dit project ligt tussen de 10 à 14 lesuren.
  • Dit project kan echter ook perfect als STEM-workshop van een halve dag gebruikt worden:
    • klassikale bespreking van hoofdstukken 3 en 4 met hun werkbundels ;
    • uitvoering van de experimenten met de waterraket uit hoofdstuk 5.
  • SO 2de graad

Benieuwd naar raketten op waterstof? Ga dan op bezoek bij Technopolis. Bereid je klasbezoek voor op www.technopolis.be. 


Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering