Water in de stad

  • 12 - 14j

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden. Zo kampen we steeds meer met langdurige droogte en hevige regenval. Vooral steden blijken gevoelig voor dit probleem.

In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We bestuderen o.a. factoren als de intensiteit van regenbuien en de infiltratie-eigenschappen van de bodem. Het project neemt meettoestellen en verschillende metingen onder de loep, leert je hoe je zelf regenmetingen kan uitvoeren en zelfs hoe je de metingen kan automatiseren met de micro:bit. Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen voor het wateroverlastprobleem.

De regensensor, die de leerlingen ontleden in deze e-cursus, kan je hieronder bestellen. 

Voor het uittesten van de infiltratie-eigenschappen heb je huis-, tuin- en keukenmateriaal nodig.


Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.