Water in de stad

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden. Zo kampen we steeds meer met langdurige droogte en hevige regenval. Vooral steden blijken gevoelig voor dit probleem.

In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We gaan na welke de bijdrage is van de intensiteit van de regenbuien bij wateroverlast, en bekijken ook de infiltratie-eigenschappen van de bodem.

We leren hoe we deze eigenschappen kunnen meten en welke meettoestellen we hiervoor kunnen bouwen. We doen zelf regenmetingen en automatiseren deze metingen met de micro:bit. Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen voor het wateroverlastprobleem.

De regensensor, die de leerlingen ontleden in deze e-cursus, kan je hieronder bestellen. 

De uitbreidingsset heb je enkel nodig voor de uitbreidingsmodule ‘automatiseren van de regenvalmetingen met de micro:bit’. 

Voor het uittesten van de infiltratie-eigenschappen heb je huis-, tuin- en keukenmateriaal nodig.

  • SO 1ste graad

Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering