Stemmige Sterren

'Stemmige sterren' is een STEAM-project (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) over ruimte en geluid voor heel de lagere school. Het project bevat een leerlijn voor de onderwerpen ruimte, geluid, onderzoekend en ontwerpend leren en computationeel denken. Het project is zo opgesteld dat leerkrachten de keuze hebben om met het project apart in hun klas aan de slag te gaan of met heel de school in de vorm van een projectweek of geïntegreerd in het jaarplan.

In de eerste graad werken de leerlingen rond het uitwerken van een eigen luisterverhaal over een jongen die naar de ruimte wil. Hiervoor is het nodig dat ze leren over de ruimte en de verschillende aspecten van geluid. De leerlingen doorlopen de leerstof door middel van een hoekenwerk waarin onderzoekend leren centraal staat. Dit hoekenwerk wordt ondersteund door een laagdrempelige e-class waarin opdrachten visueel en auditief worden uitgelegd. Wanneer ze ontdekt hebben wat geluid is, maken de kinderen zelf een ‘instrument’ om een geluid te maken bij een onderdeel uit het verhaal. Zo komen ze samen als klas tot het creëren van een eigen luisterverhaal.

In de tweede graad ligt de focus op sterren. De kinderen leren over ruimte en geluid doormiddel van STEM-activiteiten en onderzoekend leren, maar ze nemen ook deel aan het citizen-scienceproject van AstroSounds. Aan het eind van het project ontwerpen de kinderen een instrument geïnspireerd op het geluid van een ster naar keuze. Alle instrumenten vormen samen het Sterrenorkest.

De derde graad heeft een gelijkaardige opbouw als de tweede graad. De leerlingen leren ook over de ruimte in een interactie les, ontdekken zelf de verschillende aspecten van geluid en participeren in het onderzoek van AstroSounds, maar nu leren de kinderen programmeren met het programma Sonic pi om een eigen sterrengeluid te creëren. Om hun eigen sterrengeluid te versterken, ontwerpen ze een eigen luidspreker.

  • LO, 1ste, 2de en 3de graad
Experimenteer met geluid in de vernieuwde hoofexpo van Technopolis. Ontdek of je geluid hoort in de ruimte, hoor met je botten in plaats van met je oren en speel een duet op de buizenpiano. Bereid je klasbezoek voor op www.technopolis.be.