STEM in lager onderwijs

We leggen de klemtoon op de link met de leefwereld van het lagereschoolkind en de maatschappelijke context. We bespreken onze krachtige leeromgeving, met aandacht voor techniek- en STEM-inhoud, en gebruikmakend van correcte didactiek en de nieuwste didactische middelen.

Vooral het wetenschappelijk en technisch proces worden toegelicht (onderzoekend leren en ontwerpend leren). Dit gebeurt aan de hand van een praktisch en haalbaar experiment (voor onderzoekend leren) en een haalbare technische realisatie (voor ontwerpend leren) uit onze thematische techniek- en STEM-leerlijnen zoals 'Groene vingers', 'Experimenteren met elektriciteit' of 'Computationeel denken'. 

Het lesmateriaal bevat activiteiten die 1 tot 2 lesuren omvatten.

Bekijk deze filmpjes om een idee te krijgen van het project.

  • LO 1ste, 2de en 3de graad

Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor Kerst, een verjaardag, Moeder-of Vaderdag? Maak een Neon kunstwerk.

Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Professionalisering