STEM in lager onderwijs

 • 6 - 12j

STEM in het lager onderwijs sluit perfect aan bij de leefwereld van het lagereschoolkind en de maatschappelijke context. Onze aanpak is gebaseerd op de STEM-didactiek, waarbij leerlingen op een interactieve en praktische manier kennismaken met wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.

Voor elk thema vind je activiteiten voor de drie graden in de lagere school, met een handleiding voor de leerkracht en een werkbundel voor de leerlingen. Elke handleiding biedt duidelijke uitleg, koppelt eindtermen en geeft een overzicht van het benodigde materiaal.


Professionalisering:

Navorming - basis

STEM staat voor

 • onderzoekend en ontwerpend leren binnen functionele contexten;
 • het bevorderen van wetenschappelijke kennis (Science), technologie (Technology), Engineering en wiskunde (Mathematics);
 • het ontwikkelen van essentiële vaardigheden zoals samenwerking, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, en goede luister- en communicatievaardigheden;
 • het inspelen op toekomstige noden en behoeften op de arbeidsmarkt.

Tijdens deze sessie verdiepen we ons in wat STEM precies inhoudt en hoe je het kunt integreren in je klas. We bekijken de wereld door de bril van de leerlingen om te ontdekken hoe we hun leefwereld en maatschappelijke contexten kunnen verweven in boeiende lessen waarbij ze zelf onderzoek doen en/of ontwerpen. Daarnaast bieden we didactische handvaten en middelen aan om op een vlotte manier geïntegreerd aan de slag te gaan. We bespreken krachtige leeromgevingen en doorlopen de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van twee laagdrempelige hands-on activiteiten.


Na deze sessie ken/kan je:

 • de STEM-pijlers;
 • de stappen uit de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren;
 • didactische handvaten om goede STEM-lessen te geven;
 • diverse STEM-materialen die kunnen worden gebruikt, zoals een elektriciteitsbox (met of zonder zonnepanelen), Makedoconstructiemateriaal, de Makey Makey, en huis-, tuin- en keukenmateriaal;
 • heel wat praktijkvoorbeelden van boeiende korte activiteiten.

Navorming - uitbreiding

Ken je de STEM-pijlers? En de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren? Dan ben jij klaar voor de volgende stap!

Tijdens deze sessie presenteren we een breed scala aan STEM-activiteiten, verdeeld over verschillende thema’s en projecten. Steek alvast je handen uit de mouwen, want je gaat ze zelf uitvoeren en testen om vertrouwd te raken met de aanpak. Als kers op de taart werk je zelf een STEM-activiteit uit met ondersteuning van de lesgever.


Na deze sessie ken/kan je:

 • een breed scala aan STEM-activiteiten uit diverse STEM-projecten;
 • de website waar je de STEM-projecten gratis kunt downloaden;
 • STEM-activiteiten integreren in je dagelijkse klaspraktijk;
 • vol zelfvertrouwen deze activiteiten uitvoeren in jouw klas;
 • door eigen ervaring inschatten welke competenties en vaardigheden je bij leerlingen traint;
 • digitale tools zoals micro:bit en Makey Makey gebruiken binnen STEM.


Andere STEM-projecten:Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Professionalisering