imec: inzoomen op IoT


We zijn op steeds meer manieren verbonden met het internet. Niet enkel je smartphone en smartwatch, maar ook heel wat slimme apparaten kunnen met het internet verbinden. Denk maar aan een koelkast, verlichting, een deurslot... die je met het internet kan bedienen en die zo je leven gemakkelijker maken. Deze slimme apparaten die via het internet verbinding maken, noemen we het Internet of Things (IoT), oftewel 'het internet der dingen'.

In deze cursus behandelen we:

  • IoT, ofwel ‘het internet der dingen’: wat is het net?
  • Hoe werkt het internet?
  • Wat is een sensornetwerk?
  • Welke technologie maakt het mogelijk?
  • Wat met al die data?

Het IoT roept heel wat vragen op, die binnen dit project in de E-classroom een antwoord krijgen. Het project wordt aangeboden als E-learningcursus, is modulair opgebouwd en leent zicht tot ‘blended learning’. Deze vorm van didactiek combineert zelfstandig online leren met een klassikaal doe- en leerproces voor leerkrachten en leerlingen. Het pakket leidt de leerling via afwisseling van tekst, video en allerlei interactieve oefeningen doorheen de zes modules om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen.

  • In verschillende modules komen domeinen als ‘smart living’, ‘smart health’, ‘smart environment’ en ‘smart cities’ via oefeningen aan bod. We laten ook onderzoekers en experts aan het woord.
  • Daarnaast begeleidt het project de leerlingen om zelf een IoT-project te maken met Arduino en Arduino IoT Cloud.

De MOOC richt zich in de eerste plaats op leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs met een component informatica of electronica in hun curriculum. Bij het bouwen van een eigen IoT-systeem komt wat ‘trial and error’ kijken, enige voorkennis komt hier van dus pas! Wie eerder de basis rond dit thema wil meegeven, kan het onderdeel 'het internet' van de cursus losstaand gebruiken.


  • SO, 3de graad

Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Professionalisering

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.