Generatie Pandemie

Zelden heeft een actueel thema zo'n drastische impact gehad op onze samenleving als de COVID-19-crisis.  Dit onderwerp roept bijzonder veel vragen op bij jongeren. Zij voelen de nood om hun stem naar voor te brengen en deel te nemen aan de maatschappelijke discussie hieromtrent.

Brightlab, STEM-steunpunt Brussel, Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel ontwikkelden het e-learningpakket "Generatie Pandemie", een digitaal leertraject waarin elke module ingaat op de centrale vraagstelling: ‘Hoe raken we voorbij de huidige COVID-19-crisis?’.

Het hoofddoel van dit traject is de leerlingen een beter begrip bijbrengen van de moeilijkheden van een pandemie en het doel van de genomen maatregelen. We laten ze focussen op groepen die vergeten worden in de maatregelen en geven ze de ruimte om hun wereldbeeld naar voor te brengen. Ze moeten echter ook inzien dat kiezen altijd een beetje verliezen is. Bij welke keuze voelen zij zich goed?

Het project wordt als E-learning aangeboden en is modulair opgebouwd in een ‘blended learning’-formaat. Deze vorm van didactiek combineert zelfstandig online leren met een klassikaal doe- en leerproces voor leerkrachten en leerlingen. Het pakket leidt de leerling via afwisseling van tekst, video en allerlei interactieve oefeningen door de leerstof.

  • SO 2de en 3de graad


Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Professionalisering

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.