STEM didactiek blended onderzocht

Het project 'Blended STEM' focust op een aantal recente ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijs, zoals de nieuwe minimumdoelen rond STEM en de digitalisering van het onderwijs.

Het project ‘Blended STEM’ heeft daarom volgende doelstellingen voor ogen:

 • Een vak3dactiek rond blended STEM ontwikkelen.
 • De vak3dactiek praktisch bruikbaar maken voor de lerarenopleiding.

Het project ‘Leraren opleiden voor blended STEM’ richt zich tot twee doelgroepen:

 • De (student-)leraar die met blended STEM in zijn/haar klas aan de slag wil.
 • De lerarenopleider die zijn/haar student-leraren wil opleiden voor blended STEM.

In het project wordt een LOB-STEM-model (LerarenOpleiding Blended STEM) voor blended STEM uitgewerkt, dat een praktische tool wil zijn voor lerarenopleiders en leerkrachten. Alle resultaten van dit project zijn gebaseerd op het verbinden van onderzoeksliteratuur met praktijkonderzoek.

Het model wordt op verschillende manieren concreet gemaakt, nl. via

 • praktijkvoorbeelden uit de klas
 • aan-de-slagoefeningen voor student-leerkrachten in de lerarenopleiding.

Je vindt ook cases met uitgewerkte blended STEM-projecten die je in de klas kan gebruiken. Elke case bevat bovendien het bijhorend praktijkonderzoek.


Het project omvat:

 • een uitgebreide website,
 • verklarende video's over STEMkunde en blended learning, met steeds drie onderdelen:
  • introductie, 
  • didactisch kader en 
  • praktische handvaten.


Het project ‘Blended STEM’ is een project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid ter versterking van de lerarenopleidingen. Project in samenwerking met:


Werkmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Lesmateriaal

Uw selectie heeft geen resultaten opgeleverd.

Professionalisering