Arduino: Hello World

Een microprocessor is nog steeds het belangrijkste onderdeel van de meeste elektronische toestellen. De microprocessor is het 'brein' dat sensoren aanstuurt, denk maar aan de sensoren in de zelfrijdende auto, een ingewikkeld beveiligingssysteem of sensoren die luchtvervuiling, temperatuur en vochtigheid kunnen opmeten.

‘Arduino: Hello World' maakt je wegwijs in de wereld van dit 'brein' en laat je proeven van het programmeren.

Arduino is een makkelijk programmeerbaar microprocessorplatform en daarom uitstekend geschikt om in de klas bij STEM-projecten te gebruiken, zeker bij het elektronicagedeelte. Deze e-learning cursus geeft de leerlingen een introductie tot Arduino en laat hen kennismaken met de basisprincipes van het programmeren.   

  • SO 2de graad

Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering