Artificiële Intelligentie: slimme technologie

Artificiële Intelligentie komt steeds vaker voor in de leefwereld van kinderen. Dankzij deze navorming en het lesmateriaal dompel je je leerlingen van 10 tot 14 jaar onder in de wondere wereld van AI, geef je hen voorbeelden die ze kennen uit hun leefwereld en laat je ze nadenken over de ethiek en bias van AI. Door de basiskennis die je je leerlingen meegeeft over wat AI is, kunnen ze kritisch omgaan met deze nieuwe technologie die meer en meer in het dagelijkse leven ingang vindt. 

Het project amai!wil burgers betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Dat doet amai! door AI-experts en burgers samen te brengen rond vier thema’s; klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid, en werk. 

Tijdens het amai!-project werd een kaartspel gemaakt waarmee je spelenderwijs ontdekt hoe artificiële-intelligentiesystemen ontwikkeld worden. 

In het amai!-project werken Scivil, de zusterorganisatie van Brightlab, en het Kenniscentrum Data en Maatschappij samen om artificiële intelligentie dichter bij de maatschappij te betrekken. 

Lees meer over amai! opamai.vlaanderen. 

                                                               

                                                             


                                                                         

                                                                                  

  • LO 3de graad
  • SO 1ste graad


Werkmateriaal

Lesmateriaal

Professionalisering